Boeslunde Vandværk.

Indkaldelse til generalforsamling 2020.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag d. 28. juli 2020 kl. 19.30 i Boeslundehallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Pbv. Formand Karl Aage Hartmeyer

—————————————————————

INFO: Ved driftforstyrrelser kontaktes vandværket på telefonnummer 4082 7743.

Vandets hårdhedsgrad i Boeslunde er ca. 20 grader dH. Se også her.

⇒ Bestyrelsen anbefaler at man kigger i sin målerbrønd, et par gange om året, for at konstatere om der er en utæthed ved måleren.

Vandværket gør opmærksom på at det er forbudt at vande have med slange og at fylde soppe- og badebassiner.

Email: info@boeslundevand.dk

CVR nr. 58308218